Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych Call Center House sp. z o.o. sp. k. w celu:

Prowadzenia przez Call Center House marketingu z wykorzystaniem telefonu.

Prowadzenia marketingu przez Call Center House za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu telekomunikacyjnych, urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Administratorem danych jest Call Center House sp. z o.o. z siedzibą ul. Ostrobramskiej 101a, 04-041 Warszawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”), Call Center House sp. z o.o. z siedzibą ul. Ostrobramskiej 101a, 04-041 Warszawa , iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Call Center House sp. z o.o. z siedzibą ul. Ostrobramskiej 101a, 04-041 Warszawa
 • 1) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO są: a) Testimo Iwona Lubacz 44-100 Gliwice ul. Wieczorka 26/2, „Współadministratorzy”).
 • 2) Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie Rozporządzenia. Zgodnie z ustalonym między Współadministratorami Call Center House podziałem obowiązków podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z Rozporządzeniem przetwarzanie danych osobowych jest spółka pod firmą Call Center House sp. z o.o. z siedzibą ul. Ostrobramskiej 101a.
 • 3) inspektorem ochrony danych w Call Center House sp. z o.o. z siedzibą ul. Ostrobramskiej 101a jest p. ------------------------------------------------);
 • 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania komunikatów marketingowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 • 5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Współadministratorów Call Center House sp. z o.o. z siedzibą ul. Ostrobramskiej 101a i nie są przekazywane odbiorcom zewnętrznym;
 • 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych;
 • 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 • 11) ma Pani/Pan prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione;
 • 12) podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie powyższych zgód jest w pełni dobrowolne, a ich nie wyrażenie nie powoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji.
 • 13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.